AT1117M Radyasyon Monitörü (Nötron Dozimetresi)

AT1117M Radyasyon Monitörü (Nötron Dozimetresi)

Radyasyon Monitörün bu yapılandırması, elde taşınan bir ölçüm cihazıdır ve nötron radyasyon ortam doz eşdeğer oranı ve ortam doz eşdeğeri yanı sıra, aynı zamanda gama radyasyon ortam dozu eşdeğer oranı ve ortam doz eşdeğerini izlemek ve ölçmek için tasarlanmıştır.

Çalışma Prensibi

BDKN-03 Akıllı sonda büyük bir LCD ekranında görüntülenen PU2 işleme ünitesine veri gönderir. Operatör ölçüm sonuçlarını elle kaydedebilirsiniz. Operasyon algoritması ölçüm sonuçlarının ölçüm sürekliliği ve gerçek zamanlı istatistiksel işlemesini sağlar. 

Başvuru 

·         Nükleer güç santrallerinin dozimetrik izlemesi

·         Üretim tesisleri

·         Araştırma laboratuarları

·         Sağlık kurumları


Özellikleri

·         Radyasyon seviyesindeki değişikliklere hızlı konaklama

·         Geniş enerji aralığındaki eşik seviyesi aşıldığında ses ve görsel alarm

·         Performans kendini kontrol

·         Ölçüm sonuçları yazılabilir ve radyasyon monitörün kalıcı bellekte saklanabilir

·         Sert hava koşullarında operasyon

Gallery