AT1316 TÜM GÖVDE SAYACI

AT1316 TÜM GÖVDE SAYACI

AT1316 çalışma prensibi hedef kişinin antropometrik özelliklerini göz önünde bulundurarak iç kontaminasyon radyometrik karakteristiğini tanımlamak için spektrometrik algılama ünitesi ve donanım - yazılım araçları ile spektrometre ölçüm bilgilerinin işlenmesi ile birleşmiş radyonüklid aktivitenin saptanmasına dayanmaktadır.

Uygulamalar:

Vatandaşlar ve personel için iç maruz kalma dozimetrik izleme:

 • Radyasyon kazası sırasında ve sonrasında 
 • Radyoaktif malzeme üretimi veya kullanımı olan yerlerde fabrika ve ofis çalışanlarını izleme
Özellikler:

 • Stabilize spektrometrik yol
 • Spektrometrik ve radyometrik ölçüm modları
 • 137Cs ve 134Cs radyonüklid aktivite ölçüm spektrumlarını radyometrik işlemek için verimli algoritma
 • İzlenen radyonüklid kompozisyon (60Co, 106Ru, 131I, vs.) radyometrik ölçüm modunda açılabilir
 • 137Cs radyonüklid için beklenen yıllık etkin iç maruziyet doz hesaplaması
 • Spektrometri modunda radyonüklid tanımlama
 • Ölçüm sonuçlarına göre spektrometre fonksiyonları, veri tabanı ve raporun esnek yazılım kontrolü
 • Sabit sandalye geometrisi
 • Kompakt tasarım
 • Operasyonel arka plan üreten seçeneğini kullanarak arka plan koşullarına hemen uyum sağlama
 • Mobil radyasyon izleme laboratuvar parçası olarak bir kamyonet içine monte edilebilir
 • PC bağlantısı için USB sayaç

AT1316 File

Gallery