AT1322 VE AT1322/1 TÜM GÖVDE SAYACI

AT1322 VE AT1322/1 TÜM GÖVDE SAYACI

Çalışma prensibi özel yazılım araçları tarafından insan tiroid bezinde bulunan 131I ve 133I izotoplarından gelen gama radyasyonu tespitine dayanmaktadır.

Uygulamalar:

  • Hedef kişinin yaşı dikkate alınarak içte maruz kalınan dozimetrik izleme için tiroid bezinde bulunan 131I ve 133I radyonüklid içeriğinin ölçümü
  • Nükleer santrallerde, laboratuarlarda ve diğer tesislerde vücudun içine radyonüklid girmesi durumunda iç maruziyet izlemesi
  • Sağlık tesislerinde radyasyon teşhis laboratuarlarında 
Özellikler:

  • Yüksek muayene oranı: kişi başı 3 dakika
  • Enerji skalasına göre otomatik LED stabilizasyonu
  • Ölçüm sonuçlarına göre veritabanı ve rapor için esnek yazılım kontrolü
  • Kompakt tasarım
  • PC bağlantısı için USB sayaç
  • Mobil spektrometrik laboratuar parçası olarak AT1316 / AT1322A ile bağımsız olarak ya da birlikte çalıştırılabilir

AT1322 File

Gallery