AT2327 ALARM DOZİMETRE

AT2327 ALARM DOZİMETRE

Çalışma Prensibi

Alarm dozimetre BDKG-02, BDKG-204, BDKG-11/1, BDKG-17, BDKG-27 gama radyasyon akıllı sondaları ve BDKN-02, BDKN-04 nötron radyasyon akıllı sondaları, BDPB-01 beta radyasyonuna dayanmaktadır.

Alarm dozimetresi isteğe bağlı olarak АТ2331 acil alarm monitör ile sevk edilebilir.

Akıllı problar gama ve nötron radyasyon doz hızı ve beta parçacıkları ve nötron akı yoğunluğu ölçmek ve ses ve ışık alarm fonksiyonu ile personeli uyarmak için tamamen bağımsız birimlerdir. Akıllı sondalar kontrol paneline ve /ya da RS485 arayüzü üzerinden PC’yebilgi gönderir. Akıllı Probe PC bağlantısı USB veya RS232 sinyali RS485 dönüştüren adaptör üzerinden yapılır.

Uygulamalar:

·         Nükleer sanayi tesisleri
·         Radyolojik sağlık tesisler
·         Üretim tesisleri
·         Radyasyon algılama ve dozimetrik laboratuvarlar
·         Sivil savunma tesisleri

Özellikler:

·         Gama, beta ve nötron radyasyonu akıllı sondaları
·         Yoğunluk akı geniş gama ve nötron radyasyon doz hızı ve nötron, beta partiküllerinin her kanalı için bağımsız ölçüm
·         Eşik seviyeleri aşıldığında ses ve ışık alarmı
·         Yüksek güvenilirlik
·         Hata teşhis
·         Doz oranı düzeyleri ve eşik geçiş vakalarının tarihsel günlüğü
·         PC ekranı üzerinde izlenen alandaki mevcut radyasyon ortamı görüntülemek için yazılım
·         Yedek güç kaynağı ünitesi

AT2327 File

Gallery