AT6101C SPREKTROMETRESİ

AT6101C SPREKTROMETRESİ

Tüm akıllı problar bir el PC (HPC) içine Bluetooth kablosuz bağlantı üzerinden ölçüm veri iletimi gerçekleştirir. Darbeye dayanıklıdır ve sürekli radyasyon ortamı tarama modunda çalışır. Gama ve nötron kaynaklarının yerini belirleyebilir. Radyoaktif kaynak tespit edildiğinde spektrometre alarmı devreye sokar ve radyonüklid bileşimini tanımlar. Belirlenen radyonüklitlerin türleri HPC ekranda görüntülenir ve kablosuz kulaklık gelen sesli mesajı duyar . Ölçüm sonuçları sürekli PC tarafından işlenmek üzere HPC içine iletilir ve uygulama yazılım araçları kullanarak bir harita üzerine çizilebilir.

       

Uygulamalar :

 • Radyoaktif maddeler ve malzemeleri kontrolü
 • Mobil araçlar tarafından alanların radyoaktif kontaminasyon izlemesi
 • Kamusal radyasyon güvenliği kontrolü
 • Nükleer afetlerde radyasyon ölçümü
 • Tesis ve sitelerin radyasyon kontrolü
 • Zemin ve tesislerde radyoaktif haritalama ve dozimetrik ve spektroskopik ölçme
Özellikler:

 • Kendi sınıfında en az ağırlık
 • Otomatik eşzamanlı gama ve nötron radyasyonu taraması
 • Radyoaktif kaynak ve izotopik bileşimi gerçek zamanlı arama, algılama ve tanımlama
 • Radyasyon arka plan seviyesi değişikliği otomatik adaptasyon
 • Gama radyasyon spektral dağılımı ve doz oranı eşzamanlı ölçümü
 • Doz oranı ölçüm aralığı 10 Sv/h'a genişletilebilir
 • Tarama verileri sürekli olarak daha fazla analiz için kaydedilir
 • Uzman modunda daha fazla veri işleme ve analiz için uygulama yazılımları
 • Ölçüm sonuçları konum (GPS fonksiyonu) bağlı olabilir
 • Kullanıcı dostu arayüz
 • 300 saat hafıza kapasitesi 

Gallery