AT6101DR SPEKTROMETRESİ

AT6101DR SPEKTROMETRESİ

Sıcaklık ve darbeye dayanıklı toz geçirmez ve moistureproof kapta algılama birimi izlenen radyonüklitlerin gama radyasyonu algılar. Akıllı prob gelen spektrometrik veri el PC (Tablet PC) ekran üzerinde görüntülemek için Bluetooth adaptör üzerinden gönderilir.

El bilgisayarı (Tablet PC) yazılımı cihaz spektrumları işleme algoritması özel ya da yüzeydeki belirli radyonüklitlerin aktivite ya da konsantrasyonunu, doğal radyonüklidlerin özel radyoizotop kompozisyon verilerini görüntüleme yeteneğine sahiptir. Tablet PC ile Sürüm GPS referans ile ölçüm sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. 

Uygulamalar:

·         Çevre radyoekolojik izleme
·         Dekontaminasyon işlemleri sırasında radyasyon izleme
·         Jeolojik araştırma
·         Radyoaktif atık izleme
·         Doğal radyonüklid içerikli inşaat malzemeleri ve ürünlerde radyasyon izleme
·         Zemin ve tesislerin radyoaktif haritalaması

Özellikler:

·         Kapalı kapta akıllı prob
·         10 metreye kadar mesafede bluetooth adaptör ile akıllı prob ve el bilgisayar arasında kablosuz bağlantı
·         Toprakta 137Cs ve 134Cs radyonüklid derinliğinin otomatik olarak hesaplanması
·         Ölçüm geometrisi: 2π ve 4π steradyan
·         Yakın plan doz oranı seviyesi artışı anında tespiti
·         Otomatik LED istikrar ve ölçüm sıcaklık dengelemesi
·         Doğal olarak oluşan radyonüklid 40K ile KCl tuz içeren onay örneği kullanarak prosedür ve parametre kontrolü kurma,
·         Otomatik numune radyonüklid içerik tanımlaması ile detaylı spektrum analizi için uzman modu
·         140.000'e kadar spektrumu kalıcı hafızaya kaydeder ve depolar
·         Tüm ölçüm verileri özel GARM yazılım tarafından daha detaylı işlenmek üzere bilgisayara aktarılabilir
·         Ölçüm sonuçlarının GPS ile referansı (Tablet-PC sürümü için)
·         Ölçüm sonucu ekrana yazdırılır:  Bq / kg ( 134 Cs, 137 Cs, 131 I, 40 K, 226 Ra, 232 Th),  ppm ( 226 Ra, 232 Th),  (% 40 K)

Gallery