AT6103 MOBİL RADYASYON TARAMA SİSTEMİ

AT6103 MOBİL RADYASYON TARAMA SİSTEMİ

Kolayca özel ekipman olmadan toprak, deniz veya hava araçları üzerine monte edilebilir.

Güç kaynağı olmadan çalışabilir. Tam otomatik olan cihaz operatör tarafından izlenebilir ve kontrol edilebilir.

Bir veya birden fazla monitör (6'ya kadar), aksesuar kiti, tablet bilgisayar ve yazılım paketi içermektedir. Her monitöre 1 - 3 kadar akıllı prob entegre edilebilir. Monitör ve akıllı prob sayısı kullanıcı tarafından seçilebilir.

Sistem ölçeklenebilirliği monitör açısından gama ve nötron radyasyonunun geniş bir aralık üzerinde etkisini kontrol eder.

Tablet PC monitörü yönetmek için kullanılır. Monitörler radyo kanalı veya USB ile tablet PC'ye bağlanabilir.

Sistem Fonksiyonları:

 • Gama radyasyon enerji dağılımının ölçülmesi
 • Gama radyasyon doz hızı ve yüzey kirliliği yoğunluğu değerlendirilmesi ölçümü
 • Nötron radyasyon oranı ölçümü 
 • Ölçüm bilgilerinin birleştirilmesi
 • Gama ve nötron radyasyon kaynakları tespiti
 • Radyonüklitlerin belirlenmesi
 • Uygulama yazılımında tüm ölçüm sonuçları ve işleme günlüğü
 • Seçilen parametre tarafından Isoline şekillendirme
 • Tüm veriler bir arazi harita üzerinde görüntülenebilir

Uygulamalar:

 • Araç, helikopter vb. yerlerde tanımlama ve alan radyasyon değerlendirmesi
 • Radyasyon seviyelerini haritalama ve yüzey kontaminasyon yoğunluğu
 • Kayıp radyoaktif kaynakların aranması
 • Radyoaktif madde ve malzemelerin kontrolü
 • Kamusal olaylarda radyasyon güvenliği kontrolü
 • Radyoaktif anormallik tespiti
 • Nükleer Güç Santrallerinin nükleer olay sonuçlarının izlenmesi
 • Nükleer silah testi veya kullanım gerçekleri ve etkilerinin keşfi
Özellikler:

 • Akıllı problar kullanıcı tarafından seçilebilir.
 • Gama ve nötron radyasyonuna geniş ölçekli duyarlılık
 • Otomatik eşzamanlı gama ve nötron radyasyonu taraması
 • Radyoaktif kaynakların ve izotopik kompozisyonlarının eş zamanlı araması ve tespiti
 • Background değişikliklerini otomatik olarak algılama
 • Gama radyasyonu spektral dağılımı ve doz oranı eş zamanlı ölçümü
 • Gama radyasyonu geniş doz oranı aralığında (10 Sv/h'e kadar) dozimetrik tarama ve yüzey aktivitesine çevirme
 • Tarama verileri analiz için kaydedilir.
 • Daha fazla veri işleme ve analiz için uzman yazılımı
 • Dahili GPS alıcısı ile birlikte harici GPS anteni bağlanabilir.
 • Darbeye karşı dayanıklı 

AT6103 File