AT6104DM, AT6104DM1 SPEKTROMETRELER

AT6104DM, AT6104DM1 SPEKTROMETRELER

Spektrometre paslanmaz çelikten yapılmıştır, sıcaklık ve darbeye dayanıklı su geçirmez kapta izlenen radyonüklitlerin gama radyasyonunu algılar. Tespit biriminden veriler bilgisayara özel bir kablo üzerinden gönderilir ve ekran üzerinde görüntülenir. Radyonüklid hacim faaliyeti için radyoizotop bileşim verilerinin görüntülenmesinde PC Yazılımı spektrumları işleme algoritmaları kullanılır.

Uygulamalar:

 • Veri GPS haritalama ile 500 metre derinliğe kadar su ve yataklarda radyoaktif kontaminasyon izleme
 • Denizler, nehirler, göller, göletler ve kuyulardan: su kütlelerinde sanayi radyoaktivitenin izlenmesi
 • Atomik Güç İstasyonunda su kütlelerinin ve atık depo alanlarının radyoekolojik izlenmesi
 • Tehlikeli radyoaktif  nesnelerin operasyonel izlenmesi

Özellikler:

 • 500 metrenin üzerinde derinliklerde nesneler için radyasyon parametrelerinin ölçümü
 • Kapalı kapta akıllı prob
 • Ölçüm sonuçları izlenen radyonüklid konsantrasyon tahsisi veya gama radyasyon doz hızı indeks haritaları olarak görülebilir
 • Mevcut ölçüm geometrileri: 2π ve 4π steradyan
 • Yakın plan doz oranı seviyesi artışı anında tespiti
 • Dahili jiroskop verici
 • Makara ile birlikte kablo besleme oluğu
 • Otomatik LED ve ölçüm sıcaklık dengelemesi
 • Doğal olarak oluşan radyonüklid 40K ile KCl tuz içeren onay örneği kullanarak prosedür ve parametre kontrolü kurma
 • Otomatik numune radyonüklid içerik tanımlaması ile detaylı spektrum analizi için uzman modu
 • Sonra okuma seçeneği ile 140.000'e kadar ölçülen spektrumları kalıcı belleğe depolar
 • Ölçüm verileri özel bir yazılım ile daha detaylı işlenmek üzere bilgisayara aktarılabilir (Google Earth Pro Google Earth, Ozi Explorer, vb)

Gallery