AT6105 RADYASYON İZLEME İÇİN SPEKTROMETRİK SİSTEM

AT6105 RADYASYON İZLEME İÇİN SPEKTROMETRİK SİSTEM

Sistem PC bağlantısı olan birbirine gama radyasyon algılama birimleriyle bir ağ oluşturur. Algılama birimleri izlenir, toplanır ve PC ekranında tüm ölçüm verilerini görüntülemek için "SSRM" yazılımı tarafından kontrol edilir.


Çalışma Prensibi:

SSRM-АТ6105 çalışma prensibi doz oranı ölçümü sonucu ve sistemdeki her algılama birimleri için gama radyasyon aracının spektrumu aralıklı okumasına dayanmaktadır. Ölçülen spektrum gama radyasyonu kaynağının bileşim tespiti için kullanılır.

Uygulamalar:

·         İyi radyoaktif atık bertaraf sitelerinde izleme
·         Radyoaktif ve nükleer madde atık depo alanlarının izlenmesi
·         Bölümlerde radyonüklid belgelendirme hizmeti
·         Bağlı-radyoaktivite kuyu anketi
·         Sıvı radyoaktif atık izleme

Özellikler:

·         Vaziyet planı üzerinde her algılama ünitesi tarafından spektrumları ve doz hızı verilerini ayrı ekranda  ya da arazi haritasında gösterir.
·         5 MeV genişletilebilir enerji aralığı
·         32 adede kadar algılama
·         Mühürlü algılama ünitesi inşaatı

Sistem Fonksiyonları:

·         Belirli bir süre içinde gama radyasyon spektrumları sürekli ölçümü
·         Gama radyasyon dozu oranının ölçülmesi
·         Kaynak radyonüklid bileşimin tanımlanması
·         Doz oranı eşik değerlendirilmesi
·         Eşik seviyeleri aşıldığında veya izlenen, tanımlanan radyonüklidler algılandığında ses ve ışık alarm aktivasyonu
·         Tüm veriler günlük ve olay tarihiyle saklanır
·         Algılama birimi işlemi testi
·         Onaylanan örnek tarafından algılama birimi stabilizasyonu

AT6105 File

Gallery