AT6130 Radyasyon Monitörü

AT6130 Radyasyon Monitörü

Çalışma Prensibi

Cihaz çalışma prensibi X, gama ve beta radyasyon etkisi altında Geiger-Müller karşı tüpte üretilen dürtülerin sayım hızı ölçümü sürecine dayanmaktadır. Enerji dengeleme filtresi foton radyasyonunun tüm enerji aralığında duyarlılık enerji bağımlılığını etkin bir şekilde düzeltmesini sağlar. Mikroişlemci tabanlı ünite; ölçüm sonuçlarını, modları, hesaplamalar yapan radyasyon monitörünü kontrol, depolama, görüntüleme ve kendi kendine kontrol fonksiyonundan sorumludur.

 • Nükleer afetlerde radyasyon koruyucu önlemler
 • Sivil koruma
 • Radyoekoloji
 • Yangın söndürme hizmeti
 • Gümrük servisi
 • Üretim tesisleri, sağlık ve diğer kurumlarda dozimetrik izleme
 • Radyoaktif maddeler vb banknot, kimlik belgesi, kişisel eşyaların, giyim, kirlenme tanımlanması

Özellikler

 • Düşük ağırlık ve küçük boyut
 • İçsel dedektör background otomatik dengeleme
 • Seviye dozu, doz oranı, akı yoğunluğu, akıcılık ve yüzey aktivitesi eşik seviyesinin aşılması durumunda ses ve görsel alarm
 • Doz oranındaki değişikliğe karşı hızlı tepki
 • Karışık alanlarda beta ve gama radyasyon seçici ölçümü
 • Geniş bir sıcaklık aralığında saha çalışma imkanı
 • Arama modunda kayıtlı her gama kuantum (beta parçacığı) bir ses sinyali ile gösterilir
 • 2000 kadar ölçüm sonucu ölçüm tarihi ve saati hakkında bilgi kalıcı hafızada saklanabilir
 • Ölçüm sonuçları, şimdiki zaman, tarih ve pil ömrü göstergesi matrix LCD ekranda görüntülenir
 • Ölçüm sonuçları (varsa), Bluetooth arayüzü ile bilgisayara aktarılabilir
 • Gürültülü bir ortamda çalışırken kulaklık takılabilir

AT6130 File

Gallery