Dozimetre DKG-02U ''Arbiter''

Dozimetre DKG-02U ''Arbiter''

AMAÇ:

  • Gama radyasyon ortam eşdeğer doz oranı H * (10) ölçümü
  • Gama radyasyon ortam eşdeğer doz H * (10) ölçümü;
  • Gelen gama radyasyon fotonları puls sayısının hesaplanması;
  • Sesli sinyallerin yardımı ile radyasyon seviyelerinin belirlenmesi;
  • Analog ölçeği kullanılarak gama-radyasyon kaynaklarının aranması (algılama ve yerleştirme);
  • Yaya gama-incelemesi.
ÖZELLİKLER:

Yüksek hassasiyet;

Geniş ölçüm uzaklığı: doğal arkaplandan acil durum seviyelerine kadar.

Analog işareti ile "arama" modu

Doz ve önceden belirlenmiş eşik doz oranı için sesli ve görsel alarmlar;

Darbeye dayanıklı, su geçirmez kılıf ve pil yuvası kolay dekontaminasyon sağlar;

Tarih ve ölçüm süresi ile 100 ölçülen değer için bellek;

Bellekte yorum tasarrufu;

Kalıcı bellek keşif döneminde biriken toplam dozu depolar (toplam doz operatör tarafından silinemez).